Програма за Изгради веб продавница во WordPress

  • Ден 1: Купување домен и хостинг, објаснување на cPanel и инсталација на WordPress
  • Ден 2: Креирање категории, мени
  • Ден 3: Креирање страни и други материјали
  • Ден 4: Инсталирање WooCommerce
  • Ден 5: Креирање производи, градење на веб продавница
  • Ден 6: Градење на веб продавница, инструкции за како да се постави систем за плаќање