Програма за Академија за Facebook Маркетинг

Part 1: Facebook Advertising / Social Media Marketing Training 2020

 • Welcome
 • Зошто Facebook 
 • Позитивни / Негативни Страни

Part 2: Navigating Through Facebook 

 • Креирање Business Manager
 • Креирање Ad Account
 • Инсталирање Facebook Pixel (за следење)
 • Публики
 • Видови Кампањи
 • Поставување Кампања
 • A/B Тестирање

Part 3: Finding The Best Customer

 • Креативи
 • Copywriting
 • Следење на конкуренцијата
 • Copymining
 • Креирање на инката (Top/Middle/Bottom of the Funnel)

Part 4: Tracking & Optimisation

 • Ретаргетирање
 • Извештаи
 • Следење и оптимизирање