Програма за AutoCAD

 • Лекција 1: Започнување со работа со AutoCAD
 • Лекција 2: Основни команди за цртање и уредување
 • Лекција 3: Цртање на едноставен цртеж
 • Лекција 4: Користење на команди за спојување на елементи
 • Лекција 5: Корегирање на цртежот со едноставни алатки
 • Лекција 6: Креирање на попрецизен цртеж
 • Лекција 7: Организирање на цртежот со линии
 • Лекција 8: Корегирање на цртежот со напредни алатки
 • Лекција 9: Добивање на информации од цртежот
 • Лекција 10: Проект – организација, цртање, информации
 • Лекција 11: Корегирање на цртежот со напредни алатки
 • Лекција 12: Креирање и вметнување на блок
 • Лекција 13: Создавање на покомплесни цртежи
 • Лекција 14: Поставување на распоред на цртежот
 • Лекција 16: Организирање на цртежот со текст
 • Лекција 15: Подготовка и принтање на цртежот
 • Лекција 16: Организирање на цртежот со текст
 • Лекција 17: Штрафирање
 • Лекција 18: Организирање на цртежот со димензии