Програма за Facebook & Instagram Ads

Day 1: Introduction to Facebook’s Business Manager

 • Вовед во програмата на курсот
  • Основите на Facebook рекламирање (Awareness, Consideration, Conversion)
 • Анализа и оптимизација на Facebook страните и Instagram профилите
  • За полесно пронаоѓање од корисници и повисоко рангирање
 • Запознавање на Business Ads Manager
 • Креирање Business Manager и Аd Account

Day 2: Going deep into Facebook Ads Manager

 • Запознавање со Facebook Advertising Policies
 • Видови кампањи и избирање соодветна за бизнисот
 • Запознавање со видовите на метрики
 • Facebook Pixel / Events Manager
  • Инсталирање Facebook Pixel
  • Standard Events
  • Custom Conversions

Day 3: All about that audience

 • Audience Insights
 • Видови на публики
 • Креирање публики од и-меил листи, други Excel документи,  сл.
 • Таргетирање
 • Ретаргетирањ

Day 4: Create, test, optimize, get results!

 • Видови реклами
 • Тајната на успехот со Facebook рекламирање [формула во Google Sheets]
 • Стратегии за реклами кои конвертираат
 • Следење на резултати и оптимизирање на реклами
 • AB тестирање
 • Креирање на извештаи