Програма за Freelancing Курс

Ден 1: Вовед во курсот / Како да станете Freelancer
(Бидете сам свој газда и избегнете го работното време од 9 до 5)

Ден 2: Поставување на онлајн профил / Можни клиенти
(Поставување на онлајн профил и дефинирање на вашиот клиент)

Ден 3: Изработка на портфолио / Зголемување на цената
(Како да го направите вашето портфолио и да стигнете до поголема заработувачка)

Ден 4: Праќање на барање  / “PPP” – Методологија
(Испраќање на работни барања до клиенти + Напредок, план, проблем – методологија)