Програма за Excel напреден курс

 • Excel interface
 • Користење template и едитирање
 • Појаснување на различните видови на сортирање
 • Conditional formatting
 • Subtotal и групи
 • Визуелно претставување на податоци во вид на графикони и дијаграми
 • Креирање на Pivot табели и Pivot графикони
 • Распоредување на податоци по колони(text to column)
 • Data Validation
 • Linking Data
 • IF functions
 • Nesting functions
 • Формули
 • VLOOKUP
 • HLOOKUP
 • Консолидација на податоци