Програма за WordPress курс: Изгради веб продавница

  • Ден 1: Купување домен и хостинг, објаснување на cPanel и инсталација на WordPress
  • Ден 2: Креирање категории, мени, страни и други материјали во WordPress
  • Ден 3: Инсталирање WooCommerce, креирање производи, градење на веб продавница
  • Ден 4: Градење на веб продавница, инструкции за како да се постави систем за плаќање