Сертифициран Инструктор за AutoCAD

За Ивица Мирчевски

Ивица е дипломиран универзитетски инженер по машинство. Тој е сертифициран инструктор за AutoCAD и има огромно искуство во предавања на оваа материја. Огромното искуство во овој софтвер на Ивица му доаѓа од огромниот број на реални проекти кои ги има тој зад себе.

  • Дипломиран механички инженер
  • Сертифициран инструктор за AutoCAD

Certificate of completion – AutoCAD 2011 Essentials

Email:

mircevski.ivica@gmail.com